Tjekliste over praktikken

Liste over praktiske ting i forbindelse med dødsfald

I dette afsnit har vi forsøgt at give et overblik over nogle af de ting, som man kan overveje at tage stilling til og få på plads, når man selv eller ens pårørende er uhelbredelig syg. For nogen kan det være en god proces at gennemgå og ordne alt det praktiske, mens andre helst vil have det overstået. Her kan et overblik hjælpe, og så er der mere tid i de ekstra dage til at gøre dét, som giver dig og dine pårørende mest værdi.

I det nedenstående afsnit gennemgår vi nogle praktiske detaljer om følgende punkter:

Bankkonti

Generelt vil der ved dødsfald ske spærring af afdødes konti, fuldmagter bortfalder, checks og hævekort spærres, ligesom Betalingsservice på kontiene standses. Dette gælder også, hvis afdøde er medejer af en konto – en såkaldt fælleskonto.

Banker kan have forskellig praksis i forbindelse med spærring af fælleskonti og konti med fuldmagtshavere ved kontohavers død. Praksis kan for eksempel beskrives i forretningsbetingelserne.

Banken skal snarest efter dødsfaldet meddele den efterlevende medkontohaver eller fuldmagtshaver om, at

 • fælleskontoen bliver midlertidigt spærret
 • fremtidige indbetalinger fortsat bliver indsat på fælleskontoen, og at den efterlevende derfor bør overveje at træffe beslutning om, at løn, pension etc. sættes ind på en anden konto

Bankerne er ifølge dødsboskifteloven berettiget til at spærre afdødes konti, indtil der foreligger en beslutning fra skifteretten.

Sociale medier / digital arv

Når man dør, vil man efterlade diverse data i form af billeder, email, elektroniske dokumenter (fx i e-Boks), hjemmesider, profiler på sociale medier (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, online dating m.v.) osv. Disse elektroniske efterladenskaber betegner man digital arv. Hvis du ikke selv lukker dine profiler, inden du dør, vil det være op til dine pårørende at gøre dette. Og mange pårørende har et ønske om at få slettet deres afdøde familiemedlemmers digitale profiler.

Facebook

Facebook kan slettes ved at udfylde følgende: Formular

Ved udfyldelsen af formularen skal du skrive afdødes fulde navn, den emailadresse der er brugt til at oprette profilen samt webadressen på personens Facebook-tidslinje. Du får også brug for at kunne dokumentere dit forhold til den døde, for eksempel at du er ægtefælle, forælder, søskende eller barn af den afdøde. Men du kan også sende en anmodning, hvis du er ven, kollega eller klassekammerat. I alle tilfælde skal du vedlægge en kopi af et af følgende dokumenter:

 • afdødes fødselsattest
 • afdødes dødsattest
 • gyldig fuldmagt, som viser, at man er den retmæssige repræsentant for afdøde eller dennes dødsbo

Hvis Facebook godkender din anmodning, vil hele den afdødes Facebook-profil samt al tilknyttet indhold blive fjernet fuldstændigt fra nettet.

Der er også mulighed for, at man ikke sletter profilen, men at den bliver ”memorized”, således at folk, der er venner med personen, stadig kan se profilen, men kan se, at personen er død. Denne proces kræver ikke fødselsattest og er dermed ”nemmere” at foretage.

e-Boks

Som e-Boks-bruger kan man på forhånd vælge at dele dokumenter og mapper med udvalgte pårørende. Har du ikke givet dine pårørende adgang, kan de i forbindelse med din død stadig få adgang eller bede om at få e-Boksen lukket ned. Dette forgår også via en anmodning til e-Boks.

De pårørende skal vedlægge en dødsattest – denne hjælper afdødes læge med at fremskaffe. Ønsker man dog adgang til afdødes e-Boks og ikke kun en nedlukning, skal der vedlægges en skifteretsattest.

Blanketten til anmodning om adgang eller nedlukning: Blanket

LinkedIn

Er man efterladt eller pårørende til en person med en profil på LinkedIn, kan man bede om at få profilen lukket ned ved at klikke her.

Testamente

Har du tænkt over, hvem der skal arve dig?

Med et testamente kan du sikre dig, at din arv tilfalder dem, du holder af.

Dette gælder uanset, om lever alene, du er gift eller lever papirløst. Har du ikke taget stilling til spørgsmålet om, hvem der skal arve dig, når du dør, kan det få konsekvenser for dem, du efterlader. Din ægtefælle eller samlever kan risikere at få økonomiske problemer, hvis der ikke er orden i papirerne. Med et testamente sikrer du fx, at din ægtefælle kan blive boende i huset – selvom børnene arver halvdelen ifølge arveloven.

Hvis du ikke har oprettet et testamente, gælder arveloven, og så er det arveloven, der fastlægger, hvordan arven skal fordeles. Du råder selv over fordelingen af din arv med et testamente. Det eneste man ikke råder over, er tvangsarven til børn og ægtefælle.

De forskellige arveregler er komplicerede, og ofte er det ikke noget, du selv kan løse. Testamentet skal tage udgangspunkt i netop din situation og udformes på en sådan måde, at der ikke er nogen tvivl den dag, arven skal fordeles. Et testamente er kun gyldigt, hvis det er underskrevet af en notar – notartestamente – eller af to vidner – vidnetestamente.

Er man forhindret i at oprette et almindeligt testamente, kan man oprette et nødtestamente. Man kan gøre det mundtligt eller skriftligt, der er ingen særlige krav. Et nødtestamente bortfalder dog, når der i tre måneder har været mulighed for at oprette et almindeligt testamente.

Få professionel hjælp, når du skal oprette testamente. Det er en fordel at få vejledning om dine muligheder både i forhold til arveloven, boafgift og skat.

Hvis du har børn under 18 år, kan du overveje at oprette et børnetestamente. Så kan du få indflydelse på, hvem der skal tage sig af dit barn, hvis du dør, før barnet er blevet myndigt. Der er ikke nogen formkrav til oprettelsen af et børnetestamente. For myndighederne er tilkendegivelsen ikke bindende, men alene vejledende.

Begravelse

Der opstår mange spørgsmål i forbindelse med ens begravelse:

 • Begraves eller brændes?
 • Hvilken kiste eller urne?
 • Hvilket tøj skal afdøde have på?
 • Skal afdøde have vielsesring eller lignende på, eller skal det efterlades til arvingerne?
 • Hvordan skal kisten pyntes?
 • Skal højtidelighederne foregå i stilhed?
 • Hvor skal højtideligheden afholdes?
 • Skal der være præst tilstede?
 • Hvilke salmer eller sange skal synges?
 • Skal der indrykkes dødsannonce/hvem skal informeres?
 • Hvilken kirkegård og hvilken gravstedsform?
 • Skal asken strøs over havet?
 • Skal der afholdes efterfølgende mindesamvær/gravøl?
 • Hvad skal der ske med den digitale arv?

livogdoed.dk findes formularen, hvor man kan udfylde sine ønsker, samt vejledning og gode råd til, hvordan man tager stilling til de forskellige spørgsmål.

Husk også at tjekke:

 • Ejendomsskat
 • Skat
 • Pensionsudbetalinger, herunder hvem der står som begunstiget
 • Løn
 • Aktier
 • Offentlige ydelser og tilskud
 • Forsikringer
 • Abonnement på aviser, blade, bogklub etc.
 • Registreringer af bil, båd, knallert etc.
 • Telefon, mobil, kabel-tv og internet
 • Medlemskab af foreninger
 • Leje af lejlighed, tv, vaskemaskine etc.
 • Gæld
 • Adgang til computer eller andet digitalt lager, hvor man kan få adgang til billeder, filer mm.
 • Adgang til bankboks i hjemmet eller officielt sted
 • Om den afdøde har nøgler til andre steder end hjemmet, som skal leveres tilbage (arbejdsplads, fitnesscenter mm.)